Cách dùng tính từ "needed" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "needed" tiếng anh

Mang nghĩa "cần thiết"

=necessary or wanted

  • After six hours work in the garden, we sat down for a much-needed rest. 
  • Most people like to feel needed.
  • No driver is needed. (IELTS TUTOR giải thích: Không cần tài xế)
  • Experience is not needed. (IELTS TUTOR giải thích: Không cần kinh nghiệm)
  • What preparations are needed? (IELTS TUTOR giải thích: Những bước chuẩn bị nào là cần thiết?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK