Cách dùng tính từ"life-threatening"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"life-threatening"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"life-threatening"tiếng anh

Mang nghĩa"có thể làm chết người; hiểm nghèo"

=If someone has a life-threatening illness or is in a life-threatening situation, there is a strong possibility that the illness or the situation will kill them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Caitlin was born with a life-threatening heart abnormality
  • Illnesses need critical care. (IELTS TUTOR giải thích: Người bị bệnh hay bị thương nguy hiểm đến tính mạng cần sự chăm sóc đặc biệt)
  • Pedigree cats are suffering from life - threatening diseases and deformities caused by inbreeding. (IELTS TUTOR giải thích: Những con mèo nòi đang mắc các bệnh đe dọa đến cuộc sống và những dị dạng do giao phối nội dòng sinh ra)
  • His heart condition is not life-threatening. 
  • Aid workers are having to deal with very difficult, sometimes life-threatening situations.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE