Cách dùng tính từ"intense"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"intense"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"intense"tiếng anh

1. Mang nghĩa"(về cảm giác) rất lớn hoặc khắc nghiệt; cực kỳ"

=very great or extreme

IELTS TUTOR lưu ý:

 • intense heat/cold/sunlight

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The pain was intense. 
 • He’s been under intense pressure. 
 • Intense cold kills artichoke cultivation. (IELTS TUTOR giải thích: Cái lạnh khắc nghiệt giết chết việc trồng trọt cây ác-ti-sô (artichoke))
 • an intense, vibrant red 
 • Festivities began in the intense heat of the midday sun.

2. Mang nghĩa"tốn nhiều công sức, năng lượng, sự chú tâm"

=involving or done with a lot of effort, energy, attention etc an intense stare

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This type of work requires intense concentration.

3. Mang nghĩa"(về cảm xúc) rất mạnh, mãnh liệt"

=feeling and showing emotions in a very strong way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Some people find her hard to get along with because she’s so intense. 
 • I've been under intense pressure. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang chịu áp lực quá lớn)
 • Their party was intense pleasure. (IELTS TUTOR giải thích: Bữa tiệc của họ vui cực kì)
 • an intense person/personality/nature

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE