Cách dùng tính từ"insurmountable"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"insurmountable"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"insurmountable"tiếng anh

Mang nghĩa"không vượt qua được (vật chướng ngại...), không khắc phục được"

=not covered by insurance

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A problem that is insurmountable is so great that it cannot be dealt with successfully. 
  • The crisis doesn't seem like an insurmountable problem.
  • World Hunger doesn't have to be an insurmountable problem. (IELTS TUTOR giải thích:  Nạn đói trên thế giới không phải là một vấn đề không khắc phục được)
  • Nobody knows yet, but currently it is an insurmountable difficulty. (IELTS TUTOR giải thích:  Không ai biết được, nhưng hiện tại đó là một khó khăn không thể vượt qua)
  • What appeared to be an insurmountable obstacle occurred to me yesterday. (IELTS TUTOR giải thích:  Một khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua đã xảy đến với tôi ngày hôm qua)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE