Cách dùng"stigma (n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"stigma(n)" tiếng anh

I. "stigma"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được (thường dùng không đếm được)

II. Cách dùng

Mang nghĩa"vết nhơ, điều sỉ nhục (cho tên tuổi)"

=If something has a stigma attached to it, people think it is something to be ashamed of.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There's no stigma attached to being an unmarried mother any more.
  • There is still social stigma attached to being unemployed. (IELTS TUTOR giải thích: Vẫn còn vấn đề bị công luận chỉ trích về nạn thất nghiệp)
  • HIV positive people are still in stigma so much all over the world. (IELTS TUTOR giải thích: Người nhiễm HIV trên khắp thế giới vẫn còn bị kỳ thị rất lớn)
  • Being an unmarried mother no longer carries the social stigma that it used to.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE