Cách dùng tính từ"impressive"&"impressively"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng tính từ"impressive"&"impressively"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"gây ấn tượng sâu sắc, hùng vĩ, nguy nga"

=Something that is impressive impresses you, for example because it is great in size or degree, or is done with a great deal of skill. It is an impressive achievement.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The film's special effects are particularly impressive.
  • an impressive scene (IELTS TUTOR giải thích: cảnh hùng vĩ)
  • forgiveness is always impressive (IELTS TUTOR giải thích: sự tha thứ bao giờ cũng gây ấn tượng sâu sắc)
  • The list of their achievements is pretty impressive. 
  • an impressive performance 
  • Freeman is impressive in the title role, playing a disillusioned cop.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK