Cách dùng tính từ"expeditious"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"expeditious"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"expeditious"tiếng anh

Mang nghĩa"chóng vánh, mau lẹ, khẩn trương"

=Expeditious means quick and efficient/quick

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The book shop was expeditious in replying to my letter. (IELTS TUTOR giải thích: Cửa hàng sách hồi âm nhanh chóng thư của tôi)
  • He was expeditious in settling business. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã giải quyết công việc nhanh chóng)
  • The judge said that arbitration was a fair and expeditious decision-making process.
  • The bank was expeditious in replying to my letter.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE