Cách dùng tính từ"exotic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"exotic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"exotic"tiếng anh

Mang nghĩa"ở nước ngoài đưa vào, ngoại lai (cây cỏ, từ, mốt...)"

=Something that is exotic is unusual and interesting, usually because it comes from or is related to a distant country.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...brilliantly coloured, exotic flowers. 
  • Those are exotic faraway places. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là những nơi xa xôi kì lạ)
  • Travel to exotic and unique places. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy đi du lịch đến những nơi kỳ lạ và độc đáo) 
  • The garden became celebrated for its exotic trees. (IELTS TUTOR giải thích: Khu vườn này trở nên nổi tiếng vì những loại cây đẹp lạ thường của nó)
  • There is an exotic bloom in my garden. (IELTS TUTOR giải thích: Có một luống hoa đẹp lạ kỳ trong vườn của tôi)
  • She flits from one exotic location to another.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE