Cách dùng tính từ"entertaining"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"entertaining"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"entertaining"tiếng anh

Mang nghĩa"thú vị, mang tính giải trí"

=funny and enjoyable

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is an entertaining and informative documentary. (IELTS TUTOR giải thích:  Có một bộ phim tài liệu vừa thú vị vừa cho thông tin bổ ích)
  • This is an entertaining and informative documentary. (IELTS TUTOR giải thích:  Đây là một bộ phim tài liệu thú vị và cung cấp nhiều thông tin bổ ích)
  • You see, it's a cultural and entertaining activity. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh thấy đấy, nó chỉ là hoạt động giải trí văn hóa thôi)
  • an entertaining story/movie 
  • His books aren't particularly well-written, but they're always entertaining.
  • She gave a witty, entertaining and articulate speech. 
  • He had gained a reputation as an entertaining speaker. 
  • Her books are always entertaining and this one is no exception. 
  • It's a very entertaining play with a hilarious final act. 
  • His books are just silly nonsense but they're entertaining, I suppose.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE