Cách dùng tính từ"eastern"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"eastern"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"eastern"tiếng anh

1. Mang nghĩa"thuộc phương/phía Đông"

=Eastern means in or from the east of a region, state, or country.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...Eastern Europe. 
  • ...Pakistan's eastern city of Lahore. 
  • ...France's eastern border with Germany.

2. Mang nghĩa"thuộc Đông phương, châu Á"

=Eastern means coming from or associated with the people or countries of the East, such as India, China, or Japan.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In many Eastern countries massage was and is a part of everyday life.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE