Cách dùng tính từ"culinary"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"culinary"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"culinary"tiếng anh

Mang nghĩa"(thuộc) việc nấu nướng, (thuộc) việc bếp núc"

=Culinary means concerned with cooking.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was keen to acquire more advanced culinary skills.
  •  A three course dinner completes the culinary delights.
  • the culinary delights (= good food) of Beijing 
  • My culinary skills are limited to boiling water (= I am not very good at cooking).
  • She likes to show off her culinary skills. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy thích khoe khoang khả năng nấu nướng của mình)
  • I roomed with Rachel Ray at culinary school. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi ở chung phòng với Rachel Ray ở trường dạy nấu ăn)
  •  And what culinary delights do you have for us tonight? (IELTS TUTOR giải thích: Và tối nay bạn cho chúng tôi thưởng thức các món ăn đặc sắc nào đây?)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE