Cách dùng tính từ "cozy /cosy" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "cozy /cosy" tiếng anh

Mang nghĩa "ấm cúng, thoải mái dễ chịu"

=comfortable and pleasant, especially (of a building) because of being small and warm/ friendly and relaxed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a cosy little house
  • a cosy chat
  • a cosy evening at home
  • This room is nice and cosy in the winter.
  • He showed me into a cosy little room.
  • This room is nice and cosy in the winter. (IELTS TUTOR giải thích: Phòng này đẹp và thoải mái vào mùa đông)
  •  I felt warm and cosy sitting by the fire. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cảm thấy ấm áp dễ chịu khi ngồi bên đám lửa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK