Cách dùng tính từ"billion-dollar"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"billion-dollar"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"billion-dollar"tiếng anh

Mang nghĩa"tỉ đô"

=used to describe something that is worth at least one thousand million dollars

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The drug giant is seeking approval for a new drug that could be its next billion-dollar product.
  • At Davos, we've seen international policies formed and billion - dollar deals hatched over a cup of Swiss coffee. (IELTS TUTOR giải thích: Ở Davos, chúng ta đã thấy những chính sách kinh tế quốc tế được thông qua và những thương vụ hàng tỉ đôla được ấp ủ và chia sẻ bên tách cà phê Thụy Sĩ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE