Cách dùng tính từ"BENEFICIAL"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"BENEFICIAL"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"BENEFICIAL"

Mang nghĩa"có ích; có lợi; tốt"

=Something that is beneficial helps people or improves their lives.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • beneficial to (BENEFICIAL TO STH / SB: có lợi cho ai)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Antibiotics may kill off beneficial bacteria. (IELTS TUTOR giải thích: Thuốc kháng sinh có thể giết chết hết các vi khuẩn có lợi cho cơ thể)
 • Exercise is beneficial to almost everyone.
 • Physical exercise is beneficial to health (IELTS TUTOR giải thích: tập thể dục có lợi cho sức khoẻ)
 • ...vitamins which are beneficial to our health.
 • Using computers has a beneficial effect on children's learning.
 • This is beneficial to both parties. (IELTS TUTOR giải thích: Việc này có lợi cho cả đôi bên)
 • It is very helpful and beneficial. (IELTS TUTOR giải thích: Nó rất là hữu ích và có lợi)
 • One or two glasses of wine a day can be beneficial. 
 • The relationship was mutually beneficial (=helped both sides). 
 • a discovery that should prove beneficial to many AIDS patients

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK