Cách dùng tính từ"appealing"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"appealing "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"appealing"

1. Mang nghĩa"lôi cuốn, quyến rũ"

=Someone or something that is appealing is pleasing and attractive.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There was a sense of humour to what he did that I found very appealing. 
  • They are appealing to young audiences. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng có sức thu hút các giới khán giả trẻ)
  • Garish signs were replaced by appealing facades. (IELTS TUTOR giải thích: Những biển hiệu loè loẹt được thay bằng bởi những diện mạo lôi cuốn)
  • The girl talked with an appealing voice. (IELTS TUTOR giải thích: Cô gái nói với giọng thương tâm)
  • That's a very appealing idea.

2. Mang nghĩa"van lơn, cầu khẩn"

=An appealing expression or tone of voice indicates to someone that you want help, advice, or approval.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She gave him a soft appealing look that would have melted solid ice.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE