Cách dùng tính từ"ample"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"ample "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"ample"

1. Mang nghĩa"nhiều, phong phú"

=If there is an ample amount of something, there is enough of it and usually some extra.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There'll be ample opportunity to relax, swim and soak up some sun. 
  • The design of the ground floor created ample space for a good-sized kitchen.
  • Our company rented an office complex with ample parking. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty chúng tôi thuê một khu liên hợp văn phòng có bãi đậu xe rộng rãi)

2. Mang nghĩa"đồ sộ, quá khổ (thân hình)"

=If you describe someone's figure as ample, you mean that they are large in a pleasant or attractive way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a young mother with a baby resting against her ample bosom.
  • Nanny is a large woman with an ample figure. (IELTS TUTOR giải thích: Nanny là một phụ nữ to béo có thân hình đồ sộ)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE