Cách dùng "the UK" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "the UK" tiếng anh

I. Dùng"the UK"như noun

Mang nghĩa"Vương quốc liên hiệp Anh"

=The UK is Great Britain and Northern Ireland. UK is an abbreviation for 'United Kingdom'

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When were you last in the UK?
  • All news from companies from the UK (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả tin tức từ những công ty ở Anh Quốc)

II. Dùng"the UK"như adj

Mang nghĩa"thuộc Vương quốc liên hiệp Anh"

=belonging to or relating to the United Kingdom or its people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the UK ambassador to Sweden

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK