Cách dùng"resolve (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"resolve (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"resolve (v)"tiếng anh

1."resolve (v)"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"giải quyết (khó khăn, vấn đề, mối nghi ngờ...)

=To resolve a problem, argument, or difficulty means to find a solution to it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We must find a way to resolve these problems before it's too late. 
  • We can help resolve your differences. (IELTS TUTOR giải thích:   Chúng tôi có thể giúp những bất hòa của các bạn)
  • He can resolve the outstanding issues. (IELTS TUTOR giải thích:   Anh ta có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng)
  • They hoped the crisis could be resolved peacefully.

2.2. Mang nghĩa"quyết định"

=If you resolve to do something, you make a firm decision to do it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She resolved to report the matter to the hospital's nursing manager. 
  • She resolved that, if her sister forgot this promise, she would remind her.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE