Cách dùng"resign (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"resign (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"resign"

1."resign"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"từ bỏ (công việc, địa vị...); từ chức"

=If you resign from a job or position, you formally announce that you are leaving it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A hospital administrator has resigned over claims he lied to get the job. 
  • Mr Robb resigned his position last month.
  • She wants to resign from her job. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy muốn nghỉ việc)
  • Why did you resign? (IELTS TUTOR giải thích: Tại sao anh từ chức?)

2.2. Mang nghĩa"sẵn sàng chấp nhận và chịu đựng cái gì coi như không thể tránh được; cam chịu"

=If you resign yourself to an unpleasant situation or fact, you accept it because you realize that you cannot change it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Pat and I resigned ourselves to yet another summer without a boat.
  • He had resigned himself to watching the European Championships on television.
  • To resign oneself to one's fate (IELTS TUTOR giải thích: Cam chịu số phận)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE