Cách dùng"radiation"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"radiation"(n) tiếng anh

I. radiation là danh từ không đếm được

II. Cách dùng danh từ"radiation"

Mang nghĩa"Sự bức xạ, sự toả ra (nhiệt, năng lượng..); phóng xạ"

=Radiation consists of very small particles of a radioactive substance.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Large amounts of radiation can cause illness and death. 
  • They fear the long term effects of radiation. 
  • What protects the earth from harmful radiation? (IELTS TUTOR giải thích: Cái gì bảo vệ quả đất khỏi bức xạ nguy hiểm?)
  • They must have protection from radiation hazards. (IELTS TUTOR giải thích: Họ phải có sự bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm phóng xạ)
  • If the cancer returns, radiation therapy is successful in 90 per cent of cases.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE