Cách dùng "prone" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh lí giải Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng "prone" tiếng anh

be prone to sth/do sth

Mang nghĩa: có thể xảy ra (nhất là cái gì không mong muốn)

=likely to suffer from an illness or show a particular negative characteristic

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I've always been prone to headaches. 
  • He was prone to depression even as a teenager. 
  • She's prone to exaggerate, that's for sure.
  • She's prone to minor ailment. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy hay ốm vặt)
  • He is prone to jealousy. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta có vẻ ghen tuông)
  • He's prone to emotional outbursts. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta có vẻ giận dữ)
  • She's prone to gain weight. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta dễ tăng cân)
  • The computer is prone to crashes. (IELTS TUTOR giải thích: Máy tính dễ xảy ra hỏng hóc)
  • I 've always been prone to headaches. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi hay bị nhức đầu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK