Cách dùng phó từ"slap-bang"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"slap-bang"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"slap-bang"tiếng anh

Mang nghĩa"ngay, chính vị trí đó"

=exactly in a particular position/Slap bang is used in expressions such as slap bang in the middle of somewhere to mean exactly in that place.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There was a sofa slap-bang in the middle of the room.
  • Of course, slap-bang in the middle of town the rents are high.
  • There was a sofa slap - bang in the middle of the living room. (IELTS TUTOR giải thích: Có một cái ghế xô-pha ngay giữa phòng khách)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE