Cách dùng phó từ"narrowly"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"narrowly"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"narrowly"tiếng anh

1. Mang nghĩa"kỹ lưỡng; tỉ mỉ; từng ly từng tí"

=If you look at someone narrowly, you look at them in a concentrated way, often because you think they are not giving you full information about something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He grimaced and looked narrowly at his colleague.
  • Nick looked at her narrowly to see if she was lying. (IELTS TUTOR giải thích:  Nick nhìn cô ấy từng li từng tí để xem liệu cô ấy có nói dối không)

2. Mang nghĩa"súyt; suýt nữa"

=only by a small amount

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She narrowly missed winning the race.
  • Two teenagers narrowly escaped death in the crash. (IELTS TUTOR giải thích:  Hai thiếu niên suýt chết trong vụ tai nạn)
  • She narrowly missed out on the world record. (IELTS TUTOR giải thích:  Cô ta suýt mất cơ hội lập kỷ lục thế giới)
  • Voters narrowly defeated the proposed school budget.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE