Cách dùng"shortcoming(n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"shortcoming (n)" tiếng anh

I. "shortcoming"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"lỗi, điều thiếu sót"

=Someone's or something's shortcomings are the faults or weaknesses which they have.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Marriages usually break down as a result of the shortcomings of both partners.
  • His book has its shortcomings.
  • Her shortcoming is being subjective. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy có khuyết điểm là chủ quan)
  • It's a shortcoming which needs to be changed. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một khuyết điểm cần sửa đổi)
  • We'll teach our kids how to overcome this shortcoming. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sẽ dạy con biết khắc phục khuyết điểm này)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE