Cách dùng"patio"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"patio"(n) tiếng anh

I. patio là danh từ đếm được

II. Cách dùng danh từ"patio"

Mang nghĩa"hiên, hè, sân"

=A patio is an area of flat blocks or concrete next to a house, where people can sit and relax or eat.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our patio reaches to the front yard and they have the whole horizon. (IELTS TUTOR giải thích:  Hàng hiên nhà mình chỉ dài ra đến sân trước còn họ có cả chân trời)
  • Hydrangeas make a great gift that can be potted on a shady covered patio. (IELTS TUTOR giải thích:  Hoa tú cầu là một món quà tuyệt vời có thể được trồng trong chậu trên ban công được che bóng mát)
  • Sometimes we went to the beach and at other times we sunbathed on the patio. (IELTS TUTOR giải thích:  Lúc thì chúng tôi ra bãi biển, lúc thì chúng tôi tắm nắng ở sân trong)
  • In the summer we have breakfast out on the patio.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE