Cách dùng"likelihood"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"likelihood"(n) tiếng anh

I. likelihood vừa là danh từ đếm được (số ít) vừa không đếm được

II. Cách dùng danh từ"likelihood"

Mang nghĩa"sự có khả năng xảy ra"

​=the chance of something happening; how likely something is to happen

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is very little likelihood of that happening. 
  • In all likelihood (= very probably) the meeting will be cancelled. 
  • In all likelihood, he will never be released. (IELTS TUTOR giải thích:Có khả năng là anh ta sẽ không bao giờ được thả ra)
  • There is little likelihood of concluding business at your price. (IELTS TUTOR giải thích:Với mức giá của bạn, khó có thể ký kết giao dịch)
  • The likelihood is that (= it is likely that) unemployment figures will continue to fall. 
  • This reduces the likelihood that the treatment will be successful.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE