Cách dùng từ "outside" tiếng anh

· Vocabulary

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Outside có thể được dùng như:
  • Giới từ (preposition)
  • Trạng từ (adverb)
  • Tính từ (adj)
  • Danh từ 

I. outside dùng như adv

Mang nghĩa bên ngoài, ngoài kia ‘not in a building’

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It was sunny outside, but not very warm
 • put these flowers outside (IELTS TUTOR giải thích: hãy để những bông hoa này ra ngoài (phòng))

II. outside dùng như adj

Mang nghĩa external (bên ngoài)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They’re calling on outside investors for more support.
  • outside seat (IELTS TUTOR giải thích: ghế ở gần phía ngoài, ghế phía đằng cuối)

  • outside work (IELTS TUTOR giải thích: việc làm ở ngoài trời)

  III. outside dùng như preposition (giới từ)

  1. Mang nghĩa ở ngoài, ở gần phía ngoài ‘not in a particular place, but near it’

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There’s a chair just outside the room opposite.

  • She works in a software development company just outside of Dublin.

  2. Mang nghĩa ở ngoài nơi mà đang nói đến (anywhere else apart from a particular place)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is a weight limit of 750g for letters outside Europe.

  3. outside of + noun = apart from

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Outside of the summer months, the hotel rates are lower.

  IV. outside dùng như danh từ

  IELTS TUTOR lưu ý: 

  • outside là danh từ số ít 

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to open the door from the outside (IELTS TUTOR giải thích: mở cửa từ bên ngoài)
  • The outside of the house is not very attractive, but inside it is beautiful

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0