Phân biệt America, American, the US, USA & United States of America

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân biệt America, American, the US, USA & United States of America đây là điểm ngữ pháp vụn vặt không ai để ý tuy nhiên rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR bị sai, cần phải chú ý rất kĩ nhé

I. Cách dùng America

1. America mang nghĩa châu mỹ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Columbus discovered America.Columbus đã phát hiện ra Châu Mỹ
 • North America: bắc Mĩ

2. America mang nghĩa United States of America (nước mỹ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I 'm from America. Tôi quê ở Mỹ.
 • Where in America? Nơi nào ở Mỹ?

II. Cách dùng American

1. Dùng như adj

1.1. Mang nghĩa "thuộc châu Mỹ"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She is Latin American. (Cô ta là người châu Mỹ Latin)

1.2. Mang nghĩa "thuộc nước Mỹ"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • American English (tiếng Mỹ)
 • American football (môn bóng bầu dục Mỹ)
 • I'm American (Tôi là người Mỹ)

2. Dùng như noun

IELTS TUTOR lưu ý:

 • American là danh từ đếm được nên nếu muốn nói "nhiều người..." thì sẽ thêm số nhiều nhé Americans đây là lỗi cực kì nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR sai 

2.1. Mang nghĩa "người châu Mỹ"

2.2. Mang nghĩa "người Mỹ"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They are Spanish Americans. (Họ là người Mỹ gốc Tây Ban Nha)
 • Are Americans religious? (Người Mỹ có sùng đạo không?)

III. Cách dùng US & The US

1. Nếu dùng như noun, lúc nào cũng là "the US"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • the US là viết tắt của the United States: nước Mỹ 
 • the US & USA là giống nhau đều chỉ nước Mỹ
 • the United States & United States of America cũng giống nhau, đều chỉ nước Mỹ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do you like the US? Anh có thích nước Mỹ không?
 • What more does the US want? Mỹ muốn gì nữa?
 • It's still inexpensive in the US. Nó vẫn còn rẻ ở Mỹ đấy.

2. Nếu dùng như adj, không có the

Mang nghĩa "thuộc Mỹ" (belonging to or relating to the United States of America or its people)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When did you become a US citizen? 

IV. Cách dùng USA (nước Mỹ)

Mang nghĩa nước Mỹ; Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ ( United States of America )

IELTS TUTOR lưu ý:

 • USA là từ viết tắt của United States of America
 • USA có the hay không có the là tuỳ thuộc vào ngữ pháp của từ câu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • USA is my fatherland. Hoa Kỳ là tổ quốc tôi
 • USA raised a blockade here. Mỹ đã rút bỏ lệnh cấm vận ở đây rồi.

V. Cách dùng United States of America

IELTS TUTOR lưu ý:

 • the US là viết tắt của the United States: nước Mỹ 
 • USA là từ viết tắt của United States of America
 • the US & USA là giống nhau đều chỉ nước Mỹ
 • the United States & United States of America cũng giống nhau, đều chỉ nước Mỹ 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK