Cách dùng"constant" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng"constant" tiếng anh

I. Dùng "constant" như adj

1. Mang nghĩa"không dứt; liên miên"

=You use constant to describe something that happens all the time or is always there.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Inflation is a constant threat. 
  • Their constant criticism infuriated him. (IELTS TUTOR giải thích: Sự bắt bẻ thường xuyên của họ làm cho anh ta tức giận)
  • Commit yourself to constant improvement. (IELTS TUTOR giải thích: Quyết tâm không ngừng cải thiện bản thân)
  • He has been her constant companion for the last four months.

2. Mang nghĩa"không thay đổi; bất biến"

=If an amount or level is constant, it stays the same over a particular period of time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The average speed of the winds remained constant.

3. Mang nghĩa"trung thành; chung thuỷ (tính cách con người)"

=A constant companion or friend who is loyal to you.

II. Dùng "constant" như noun

Mang nghĩa"bất biến"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • constant là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  In the world of fashion it sometimes seems that the only constant is ceaseless change. 
  • Two significant constants have been found in a number of research studies.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE