Cách dùng từ "occupation"tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng từ "occupation"tiếng anh

1. occupation mang nghĩa "nghề nghiệp; công việc"

(a person's job)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In the space marked "occupation" she wrote "police officer".
  • to look for an occupation (IELTS TUTOR giải thích: tìm việc làm)
  • what is your occupation ? (IELTS TUTOR giải thích: anh làm nghề gì?)

2. occupation mang nghĩa "sự chiếm giữ, sự chiếm đóng"

(a situation in which an army or group of people moves into and takes control of a place)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the occupation of the city (IELTS TUTOR giải thích: sự chiếm đóng thành phố)
  • the Italian occupation of Ethiopia

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK