Cách dùng "notwithstanding" tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng "notwithstanding" tiếng anh

I. Về nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Notwithstanding = despite mang nghĩa mặc dù

II. Về chức năng

Về chức năng Notwithstanding có 2 chức năng:

 • Vừa là trạng từ (adv)
 • Vừa là giới từ (preposition)
IELTS TUTOR xét cách dùng của Notwithstanding ở 2 chức năng này nhé

1. Notwithstanding dùng như trạng từ (adv)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She is an intolerable person, her excellent work notwithstanding
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây có nghĩa là mặc dù là làm việc rất giỏi, nhưng mà cô này cô í không có nhân nhượng nhường nhịn ai cả

2. Notwithstanding dùng như giới từ (preposition)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Notwithstanding his love of luxury, his house was simple inside
   • IELTS TUTOR giải thích: notwithstanding ở đây dùng như 1 giới từ (preposition) sau đó + noun, mang nghĩa là mặc dù anh í thích xa hoa lắm nhưng nhà của anh ấy thì đơn giản 
  • Notwithstanding the drawbacks of relocating companies to remote area, I still believe that the benefits are more significant.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK