Cách dùng "worsen" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng "worsen" tiếng anh

I. Worsen vừa là ngoại động từ, nội động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As the company's financial problems worsened, several directors resigned. 
  • The continued supply of arms to the region will only worsen the situation.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK