Cách dùng "necessitate" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh lí giải Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "necessitate" tiếng anh

I. necessitate là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "bắt phải, đòi hỏi phải, cần phải có"

=to cause something to be needed, or to make something necessary

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Reduction in government spending will necessitate further cuts in public services. 
  • An important meeting necessitates my being in Boston on Friday.
  • New laws will necessitate rethinking our retirement policy (IELTS TUTOR giải thích: Luật mới sẽ cần phải xem xét lại chính sách nghỉ hưu của họ)
  • Your proposal will necessitate more money. (IELTS TUTOR giải thích: Đề nghị của anh sẽ cần thêm tiền)
  • This would necessitate a cut in education spending. (IELTS TUTOR giải thích: Điều này đòi hỏi phải cắt giảm chi tiêu giáo dục)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK