Cách dùng NAMELY trong tiếng anh

· Vocabulary

I. NAMELY là adv (trạng từ)

Vì namely là trạng từ nên sẽ tuân theo vị trí và chức năng của 1 trạng từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

II. Trước namely luôn có dấu phẩy, dùng để liệt kê & cho ví dụ cái mà phía trước giải thích

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We need to get more teachers into the classrooms where they're most needed, namely in high poverty areas. 
  • I learned an important lesson when I lost my job, namely that nothing is a hundred percent guaranteed.
  • I want you to know one thing, namely that if you run up debts, we will not pay them for you. 
  • He was active in poorer parts of the church, namely in inner London and Manchester.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK