Cách dùng động từ "marginalize" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp Cách dùng động từ "marginalize" tiếng anh

I. marginalize là ngoại động từ (thường chia bị động)

II. Cách dùng

Mang nghĩa "cho là thứ yếu/không quan trọng"

=to treat someone or something as if they are not important

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Now that English has taken over as the main language, the country's native language has been marginalized
    • IELTS TUTOR giải thích: ý câu này là vì tiếng anh trở thành tiếng chính nên ngôn ngữ bản địa bị xem là thứ yếu (không quan trọng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK