Cách dùng danh từ "solidarity" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp Cách dùng danh từ "solidarity" tiếng anh

I. Solidarity là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "sự đoàn kết; tình đoàn kết"

=the support that people in a group give each other because they have the same opinions or aims

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  a need to create solidarity among the president’s top economic advisers
  • national solidarity in the face of danger (IELTS TUTOR giải thích: sự đoàn kết dân tộc trước mối đe doạ)
  • We should learn about solidarity. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta cần học cách đoàn kết)
  • Solidarity is the key to succeed. (IELTS TUTOR giải thích: Tính đoàn kết là chìa khóa để thành công) 
  • She made a gesture of solidarity. (IELTS TUTOR giải thích: Cô đã làm một cử chỉ của tình đoàn kết)
  • Solidarity for sustainable development of the ASEAN community. (IELTS TUTOR giải thích: Đoàn kết vì sự phát triển lâu dài trong cộng đồng ASEAN)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK