Cách dùng"lunchtime(n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"lunchtime(n)" tiếng anh

I. "lunchtime"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"giờ ăn trưa"

​=the time around the middle of the day when people usually eat lunch

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The package still hadn't arrived by lunchtime. 
  • a lunchtime concert 
  • The sandwich bar is generally packed at lunchtimes.
  • We'll going swimming at lunchtime. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta sẽ đi bơi vào giờ ăn trưa)
  • Then I could relax and join in the lunchtime conversation. (IELTS TUTOR giải thích: Sau đó tôi có thể thư giãn và tham gia trò chuyện trong giờ ăn trưa)
  • Several more people than usual came to the lunchtime concert. (IELTS TUTOR giải thích: Có nhiều hơn thường lệ một vài người đến buổi hòa nhạc vào giờ ăn trưa)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE