Cách dùng"irritate (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"irritate (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"irritate"

1."irritate"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm phát cáu, chọc tức"

=If something irritates you, it keeps annoying you.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Their attitude irritates me.
  • Her behaviour really began to irritate me. (IELTS TUTOR giải thích: Cách cư xử của cô ta thật sự làm tôi điên tiết lên)
  • Don't be noisy yourself to irritate your neighbor. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng làm ồn lên sẽ gây khó chịu cho hàng xóm của bạn)
  • Your interruptions only serve to irritate the entire staff. (IELTS TUTOR giải thích: Việc xen ngang của anh chỉ làm toàn thể nhân viên bực mình)
  • Perhaps they were irritated by the sound of crying.

2.2. Mang nghĩa"kích thích; làm tấy lên, làm rát (da...)"

=If something irritates a part of your body, it causes it to itch or become sore.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Wear rubber gloves while chopping chillies as they can irritate the skin.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE