Cách dùng"infringe (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"infringe (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"infringe"

1."infringe"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"vi phạm (luật lệ...)"

=If someone infringes a law or a rule, they break it or do something which disobeys it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The film exploited his image and infringed his copyright.
  • The jury ruled that he had infringed no rules.
  • If they don't infringe the regulations, this money will be refunded at the end of the festival. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu họ không vi phạm điều lệ thì số tiền này sẽ được hoàn lại vào cuối lễ hội)

2.2. Mang nghĩa"xâm phạm (cuộc sống riêng tư của ai...)"

=If something infringes people's rights, it interferes with these rights and does not allow people the freedom they are entitled to.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They rob us, they infringe our rights, they kill us.
  • It's starting to infringe on our personal liberties.
  • When you infringe upon those rights, you forfeit your own. (IELTS TUTOR giải thích: Khi bạn xâm phạm đến các quyền này, bạn để mất quyền lợi của chính mình)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE