Cách dùng từ "inferior" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng từ "inferior" tiếng anh

I. inferior dùng như tính từ (adj)

( inferior to somebody / something ) thấp hơn về cấp bậc, địa vị xã hội, tầm quan trọng, phẩm chất

(not good, or not as good as someone or something else)

IELTS TUTOR giải thích:

 • Advertising helps sell inferior products. (IELTS TUTOR giải thích: Quảng cáo giúp bán những sản phẩm tồi)
 • a lieutenant-colonel is inferior to a colonel (IELTS TUTOR giải thích: trung tá thấp hơn đại tá)
 • to be socially inferior (IELTS TUTOR giải thích: có địa vị xã hội thấp hơn)
 • to make somebody feel inferior (IELTS TUTOR giải thích: làm cho ai cảm thấy họ thấp kém hơn)
 • inferior goods , workmanship (IELTS TUTOR giải thích: hàng hoá, nhân công loại kém)
 • These products are inferior to those we bought last year. 
 • She cited cases in which women had received inferior healthcare. 
 • It was clear the group were regarded as intellectually/morally/socially inferior.

I. inferior dùng như danh từ (noun)

(người cấp dưới; thuộc cấp) = someone who is considered to be less important than other people:

IELTS TUTOR giải thích:

  • he's your social inferior (IELTS TUTOR giải thích: về địa vị xã hội, hắn không bằng anh (hắn thấp hơn anh về địa vị xã hội))
  • we should not despise our intellectual inferiors (IELTS TUTOR giải thích: Ta không nên coi thường những người cấp dưới có tri thức)
  • He regarded most men as his social, moral, and intellectual inferiors.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking