Cách dùng"host (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"advocate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"host"

1."host"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tổ chức bữa tiệc, hội nghị, event..."

=If someone hosts a party, dinner, or other function, they have invited the guests and provide the food, drink, or entertainment.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tonight she hosts a ball for 300 guests.
  •  ...a banquet hosted by the president of Kazakhstan.

2.2. Mang nghĩa"đăng cai (thế văn hội...)"

=If a country, city, or organization hosts an event, they provide the facilities for the event to take place.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Cannes hosts the annual film festival.
  • Which nation is hosting the Games this year? (IELTS TUTOR giải thích: nước nào sẽ đăng cai tổ chức hội thi thể thao năm nay?)

2.3. Mang nghĩa"dẫn (chương trình)"

=The person who hosts a radio or television show introduces it and talks to the people who appear in it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She also hosts a show on St Petersburg Radio.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE