Cách dùng "honour""honoured" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng "honour""honoured" tiếng anh

I. Cách dùng danh từ "honour"

1."honour"vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lòng tôn kính; sự kính trọng"

=the respect that people have for someone who achieves something great, is very powerful, or behaves in a way that is morally right

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, honour là danh từ không đếm được 
 • honour of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Shame and honour were what motivated people. 
 • They stood in silence as a mark of honour to her (IELTS TUTOR giải thích: họ đứng yên lặng để bày tỏ lòng tôn kính đối với bà)
 • A ceremony in honour of those killed in battle (IELTS TUTOR giải thích: lễ tưởng niệm những người đã hy sinh trong chiến đấu)
 • They were prepared to die for the honour of their country.

2.2. Mang nghĩa"danh dự, danh giá, thanh danh"

=the belief and practice of someone who has high moral standards

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, honour là danh từ không đếm được 
 • a man of honour (=someone who always behaves in a morally correct way)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It’s no longer just a legal issue, it’s a matter of honour. 

  2.3. Mang nghĩa"niềm tự hào"

  =something you do that you are proud of

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, honour là danh từ đếm được 
  • be an honour
  • be an honour to do something

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Being asked to perform at La Scala is an honour for any singer. 
   • It's a great honour to be invited (IELTS TUTOR giải thích: được mời đến là một vinh dự lớn)
   • It’s a great honour to be here with you tonight.

   II. Cách dùng động từ "honour"

   1."honour"là ngoại động từ

   2. Cách dùng

   2.1. Mang nghĩa"thể hiện sự kính trọng đối với ai/cái gì; ca ngợi công khai và có sự ưu đãi đối với ai"

   =to show your respect or admiration for someone, especially by giving them a prize or a title, or by praising them publicly

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • She will be honoured for her work in promoting friendship between the two countries. 
   • I feel highly honoured by your trust (IELTS TUTOR giải thích: tôi rất vinh dự được ông tin tưởng)
   • Will you honour me with a visit? (IELTS TUTOR giải thích: tôi vô cùng vinh dự nếu được ngài đến thăm)
   • We are here today to honour the men and women who gave their lives for their country.

   2.2. Mang nghĩa"thực hiện đúng hẹn (giao kèo...)"

   =to do what you promised to do or what it is your duty to do

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • They want the government to honour the promises it made when it took power.
   •  Once a contract is signed, it has to be honoured.

   III. Cách dùng tính từ"honoured"

   Mang nghĩa"danh dự, kính trọng"

   =esteemed; respected

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Mrs Patrick Campbell was an honoured guest.
   • Customers are treated as honoured guests. (IELTS TUTOR giải thích: Khách hàng được đối xử như những vị khách danh dự)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK