Cách dùng"HAVING SAID THAT / THAT SAID / THAT BEING SAID"tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn kĩ cũng như cung cấp bài sửa kĩ càng cho bạn học sinh IELTS ONLINE SPEAKING của IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng HAVING SAID THAT / THAT SAID / THAT BEING SAID trong tiếng anh

HAVING SAID THAT = THAT BEING SAID mang nghĩa "nói thì nói vậy" “mặc dù đã nói như vậy”, "cơ mà", tức là không phủ nhận vế sau là đúng

IELTS TUTOR giải thích:

 • Tức là vế 1 đưa ra quan điểm đối lập, tuy nhiên không phủ nhận vế sau là đúng 
 • Sử dụng trong trường hợp người nói muốn thêm vào một điều gì đó có vẻ đối ngược với điều mà bản thân vừa mới nói trước đó. 
  • Không phải đối ngược theo kiểu cái nói trước là sai, cái sau là đúng, mà đối ngược kiểu cái trước ưu điểm, cái sau nhược điểm, trước khen, sau chê....
 • That said = having said that = however (tuy nhiên)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  He can be quite moody at times. That said, he is very generous and helpful (IELTS TUTOR dịch: tính ông này thì nong nóng nong lạnh, nhưng không phủ nhận là rất rộng rãi, tốt bụng)
 • The diet can make you slim without exercise. Having said that, exercise is important too
 • Of course he deserves prison. Having said that, I don’t think any good will come of locking him up forever
 • I sometimes get worried in this job. Having said that, it's a real challenge and i love doing it.
 • I dont think she knows how to sing. Having said that, she’s got a smoking hot body (IELTS TUTOR dịch: không nghĩ là biết hát đâu, cơ mà body là hot đó)
 • That being said, those flows can quickly reverse again as the economic situation becomes more apparent
 • His project assignment was pretty good. That being said, their is still room for improvement.

 • We should treat all students with tolerance and understanding. That being said, a student who engages in threatening or violent behavior should be expelled from the school. We cannot tolerate such aggression.

 • He was 93 years old so it was a natural way of things. Having said that, his death came as a shock for many.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE