Cách dùng fourfold / sixfold / sevenfold / Eightfold / Ninefold / hundredfold tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh ​PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng fourfold / sixfold / sevenfold / Eightfold / Ninefold / hundredfold tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • fourfold được dùng như tính từ (adj) & phó từ (adv)

I. Dùng fourfold như adv

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Gas prices rose fourfold (Giá ga tăng gấp bốn)

II. Dùng fourfold như adj

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There has been a fourfold increase in membership this year.
   • IELTS TUTOR giải thích: Năm nay số hội viên tăng gấp bốn lần.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK