Cách dùng từ"fast-forward" như noun, verb tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"fast-forward" như noun, verb tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng"fast-forward" như verb

1. "fast-forward"vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tua băng"

=When you fast forward the tape in a video or tape recorder or when you fast forward, you make the tape go forwards/to make a recording go forwards quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Compare rewind. Just fast forward the video.
 • He fast-forwarded the recording past the explosion. 
 • The urge to fast-forward is almost irresistible
 • Fast forward the tape. (IELTS TUTOR giải thích: Tua băng qua đi)
 • Let’s fast-forward through the adverts.

II. Dùng"fast-forward" như noun

Mang nghĩa"Hành động tua băng"

=If you put a video or cassette tape on fast forward, you make the tape go forwards/the process by which you make a recording go forwards quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Before recording onto a new tape, wind it on fast forward, then rewind. 
  • I really tried with this film, but kept pushing the fast-forward button–I found it unwatchable
  • Put it on fast forward.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK