Cách dùng trạng từ "ever" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn các em rất kĩ cách phân biệt UNLIKE, UNLIKELY, ALIKE VÀ LIKE trong Tiếng Anh, IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ về Cách dùng "ever" tiếng anh

I. "ever" được dùng như trạng từ (adv)

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "vào bất cứ lúc nào; bao giờ"

 • dùng trong câu phủ định và câu hỏi
 • Trong câu diễn đạt sự ngờ vực hoặc điều kiện (đứng trước động từ))

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • nothing ever happens in this village (IELTS TUTOR giải thích: chưa bao giờ có điều gì xảy ra trong làng này cả) 
 • do you ever wish you were rich ? (IELTS TUTOR giải thích: có bao giờ anh ước mong anh giàu hay không?) 
 • she seldom , if ever , goes to the cinema (IELTS TUTOR giải thích: cô ta ít đi xem chiếu bóng, nếu có thì cũng hiếm lắm)
 • If ever you visit London/If you ever visit London, you must come and stay with us (IELTS TUTOR giải thích: Nếu có bao giờ đến thăm London, anh phải tới ở nhà chúng tôi)

2. Mang nghĩa "cho đến nay; có bao giờ"

 • dùng trong thì hoàn thành 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 'Have you ever flown a helicopter ? ' - 'No , never' (IELTS TUTOR giải thích: Anh đã bao giờ đi máy bay trực thăng chưa? - Chưa, chưa bao giờ)
 • Have you ever seen an elephant ? - Yes , I have (IELTS TUTOR giải thích: Anh đã bao giờ thấy voi chưa? - Có, tôi có thấy)
 • I wondered if he'd ever stopped to think how I felt (IELTS TUTOR giải thích: tôi không biết bao giờ anh ấy dừng lại để nghĩ xem tôi đã chịu đựng thế nào chưa)

3. vào bất kỳ lúc nào (trước đây/cho đến bây giờ)

 • Dùng với cấp so sánh tương đối sau than
 • Dùng với cấp so sánh tuyệt đối)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • it's raining harder than ever (IELTS TUTOR giải thích: trời chưa bao giờ mưa to đến như thế)
  • this is the best work you've ever done (IELTS TUTOR giải thích: đây là công trình tốt đẹp nhất mà anh đã làm được từ trước đến nay)
  • he hated her more than ever , when he got that letter (IELTS TUTOR giải thích: khi nhận được lá thư đó, anh ta ghét cô ấy hơn bao giờ cả)

  4. Mang nghĩa "luôn luôn, liên tục"

  • Dùng trong từ ghép

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the ever-growing problem (IELTS TUTOR giải thích: vấn đề luôn luôn phát triển)
  • the ever-increasing cost of food (IELTS TUTOR giải thích: giá lương thực liên tục tăng)

  5. sau as...as để làm mạnh thêm nghĩa

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • work as hard as ever you can ! (IELTS TUTOR giải thích: hãy làm việc thật hăng hái!)

   6. sau when , where

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • When /Where /How ever did you lose it ? (IELTS TUTOR giải thích: Anh đã đánh mất nó lúc nào/ở đâu/như thế nào?)
   • What ever do you mean ? (IELTS TUTOR giải thích: Anh muốn nói đến cái gì thế?)

   Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK