Cách dùng "ever since" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ về Cách dùng "ever since" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng "ever since"

Mang nghĩa "kể từ đó trở đi"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ever since I was at school: (IELTS TUTOR giải thích: liên tục kể từ khi tôi còn đi học)
  • He's been sick and failing ever since. (IELTS TUTOR giải thích: Thế là từ đó anh ấy sa sút luôn)
  • She have been wired ever since. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đã bồn chồn thao thức từ lúc đó tới giờ)
  • I have been his friend ever since. (IELTS TUTOR giải thích: Suốt từ ngày đó tôi vẫn là bạn của anh ta)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0