Cách dùng"enlighten (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"enlighten (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"enlighten"

1."enlighten" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thêm kiến thức hoặc thông tin cho ai; giải thoát ai khỏi sự mê tín hoặc sự ngu dốt; khai sáng"

=To enlighten someone means to give them more knowledge and greater understanding about something/to provide someone with information and understanding, or to explain the true facts about something to someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A few dedicated doctors have fought for years to enlighten the profession. 
  • If you know what is wrong with her, please enlighten me.
  • Please enlighten all your friends and your families. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy truyền đạt cho tất cả bạn bè và gia đình của các bạn)
  • Should the function of children's television be to entertain or to enlighten? 
  • I don't understand this. Could you enlighten me?
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE