Cách dùng trạng từ "likewise" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng trạng từ "likewise" tiếng anh

I. Likewise là trạng từ (adv)

Vì Likewise là trạng từ nên chức năng sẽ là như trạng từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

II. Cách dùng

Mang nghĩa "như thế, tương tự như vậy"

(in the same way)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I respect the law , so I want my children to do likewise (IELTS TUTOR giải thích: Tôi tôn trọng luật pháp, nên tôi muốn các con tôi cũng tôn trọng như vậy cũng)
  • The food was excellent , (and ) likewise the wine (IELTS TUTOR giải thích: Thức ăn ngon tuyệt và rượu cũng vậy)
  • Just water these plants twice a week, and likewise the ones in the bedroom.
  • We put up a fence, and other neighbors did likewise.

Bạn học sinh lớp học thử IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR có nhầm lẫn cách dùng likewise

Cách dùng trạng từ "likewise" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK