Cách dùng động từ"while"&"while away"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"while"&"while away"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng �phrasal verb"while away sth"

1."while away"là phrasal verb ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"giết thời gian, dùng thời gian rãnh làm việc gì"

=to spend time in a relaxed way when you have nothing else to do/to spend time in a relaxed way, sometimes when waiting for something else to happen:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • �We whiled away the Saturday afternoon sitting by the lake.
  • we whiled away the time at the airport reading magazines (IELTS TUTOR giải thích: ở sân bay, chúng tôi giết thì giờ bằng cách xem tạp chí)
  • it's easy to while a few hours away in a museum (IELTS TUTOR giải thích: bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ở viện bảo tàng thật dễ chịu)
  • I used to knit a lot when I was pregnant just to while away the time.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking